ВАКЦИНОВАНІ Й ВІДКРИТІ

https://docs.google.com/document/d/1JQ88FgGnNogorblHHkFHwEZOXTtOsGTv/edit

18.08.2021

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ВАКЦИНОВАНІ Й ВІДКРИТІ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані Правила конкурсу (далі «Правила») регулюють умови проведення конкурсу «Вакциновані й відкриті»(далі – «Конкурс»), організатором якого є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (далі – «Організатор»).

1.2. Під час участі у цьому Конкурсі, права та обов’язки Учасника та Організатора щодо Конкурсу визначаються цими Правилами.

1.2. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.

 • МІСЦЕ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться на території України (за винятком непідконтрольних уряду України територій) з 20 серпня 2021 року по 3 жовтня 2021 року. Період проведення Конкурсу може бути змінено Організатором за його власним рішенням.

2.2. Церемонію визначення й оголошення результатів Конкурсу буде приурочено до Дня вчителя, а саме 3 жовтня 2021.

2.3. Оголошення та результати Конкурсу публікуються в соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/UNICEFUkraine) та на веб-сайті (www.unicef.orgв день визначення Переможців Конкурсу.

 1. УМОВИ КОНКУРСУ

3.1. Умови Конкурсу (далі — «Умови») передбачені цими Правилами та публікуються під час оголошення конкурсу.

3.2. Взяти участь у Конкурсі мають право навчальні заклади, які:

3.2.1. Заповнили реєстраційну анкету (далі — «Анкета») за посиланням: https://forms.gle/WxMom6b3DGNmLgyw7.

3.2.2. Вакцинували понад 80% співробітників навчального закладу (ці дані перевірятимуться за базою даних МОН і МОЗ).

3.2.3. Є закладом загальної середньої освіти будь-яких форм власності.

3.3. Анкету має право заповнити офіційний представник навчального закладу: директор, заступник директора або інший співробітник школи.

3.4. Організатор перевіряє кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.

3.5. На розсуд Організатора Учасник може бути дискваліфікований у випадку невиконання однієї з Умов, описаних у пункті 3.2.

 1. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
 • 4.1. Брати участь в Конкурсі мають право загальноосвітні навчальні заклади України будь-якої форми власності з представництвом дієздатних громадян України, що дотрималися цих Правил (далі «Учасники»).
 • 4.2. Учасники, які заповнили Анкету, цим підтверджують достовірність наданої інформації.
 1. ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ

5.1. В результаті проведення Конкурсу, Учасники відповідно до цих Правил можуть отримати лише один приз (далі — «Призи»):

 • 5.1.1. Заохочувальний приз: набір продукції (отримають 50 учасників відповідно до пункту 7.3.3), що складається з:
  – захисних масок (15 шт. у наборі);
  – екосумки (15 шт. у наборі).
 • 5.1.2. Суперприз: 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожного переможця (загальна кількість 3 Призи);
 • 5.1.3. Мініприз: 1 роутер та 10 гарнітур (загальна кількість 15 Призів)

5.2. Призи, їх складові та умови отримання не можуть бути змінені за
бажанням Учасників, що мають право на отримання таких Призів.

 • 5.3 Організатор залишає за собою право змінити будь-які умови Конкурсу, в тому числі зміст, опис та передбачені ним строки отримання Призів.
 • 5.4. Заміна Призів грошовим еквівалентом не допускається.
 • 5.5. Організатор не несе жодної відповідальності за подальше використання Призів після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися або отримати Призи з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх використання.
 • 5.6. Погоджуючись на участь у Конкурсі, Учасники розуміють та погоджуються з тим, що отримання ними Призів може бути підставою для виникнення зобов’язань зі сплати податків на доходи фізичних осіб, або інших аналогічних податків, застосованих у країні, резидентом якої є Учасник. Учасник розуміє та погоджується з тим, що такі податки можуть бути сплачені від його імені особою, що безпосередньо надає приз, а в іншому випадку Учасник зобов’язаний зробити це самостійно, дотримуючись законодавства країни, резидентом якої він є.
 • 5.7. Усі Учасники Конкурсу гарантовано отримують Сертифікат про участь.
 1. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

6.1. Конкурс проводиться на підставі цих Правил.

 1. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ
 • 7.1. У період з 20 серпня по 23:59 29 вересня 2021 року відбувається збір Анкет від Учасників для участі в Конкурсі.
 • 7.2. У період з 29 вересня по 1 жовтня Організатор визначить тих Учасників, які матимуть право на отримання Призів — ті, які виконали всі Умови відповідно до пункту 5.2 цих Правил.
 • 7.3. Визначення Учасників, які отримають Призи відбудеться методом жеребкування під час Церемонії 3-го жовтня.
 • 7.3.1. Призи, передбачені пунктом 5.1.2 цих Правил отримають перші три Учасники, які виконали Умови з пункту 3.2 цих Правил у процесі жеребкування.
 • 7.3.2. Призи передбачені пунктом 5.1.3 цих Правил, які виконали Умови з пункту 3.2 цих Правил отримають наступні 15 Учасників у процесі жеребкування.
 • 7.3.3. Призи передбачені пунктом 5.1.4 цих Правил отримають Учасники, які заповнили Анкету на участь у Конкурсі та зроблять публікацію в соцмережі Facebook про свою участь у Конкурсі з хештегом #ВакцинованіВідкриті.
 • 7.4. У випадку, якщо Переможець відмовиться або не зможе отримати Призи з будь-яких власних причин, Приз буде розіграно повторно. 
 • 7.5. Організатор має право на власний розсуд позбавити будь-кого з Учасників Конкурсу права на отримання Призу, в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником цих Правил, а саме виявлення у діях Учасника ознак зловживань чи шахрайства.
 • 7.6. Кожному Учаснику, який відповідно до зазначених результатів, має право на отримання Призів, додатково повідомляється про це електронним листом від представника Організатора. Такі повідомлення будуть надіслані в період з 4 по 8 жовтня 2021 р.
 1. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. У цілях виконання умов Закону України “Про захист персональних даних” (надалі – “Закон) Учасниками повідомляється:

 • 8.1.1. Заповнюючи Анкету на участь у Конкурсі Учасник надає згоду Організаторам Конкурсу на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
 • 8.1.2. Власником персональних даних Учасників Конкурсу на період проведення, є Організатор;
 • 8.1.3. Персональні дані Учасників Конкурсу обробляються з метою забезпечення участі у Конкурсі;
 • 8.1.4. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 8.1.3 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону та інші надані в Анкеті дані;
 • 8.1.5. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, знеособлення, знищення персональних даних;
 • 8.1.6. Учасники Конкурсу можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Організаторам на адресу, яка вказана в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Конкурсі;
 • 8.1.7. Учасники Конкурсу володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI.
 • 8.2. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим дає згоду Організатору на обробку його персональних даних в обсязі й на умовах, які вказані в п. 8.1. цих Правил.
 1. ІНШІ УМОВИ
 • 9.1. Участь у Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання будь-яких положень цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
 • 9.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає Організатор. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
 • 9.3. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасником, що має право на отримання Призу, такого Призу з причин, які не залежать від Організатора.
 • 9.4. У разі відмови Учасником, що має право на отримання Призу, від отримання Призу, це означатиме, що будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.
 • 9.5. Організатор не несе відповідальності за:
 • 9.5.1. Неотримання Учасником, що має право на отримання Призу, такого Призу з вини самого Учасника;
 • 9.5.2. За відмову Учасника, що має право на отримання Призу, від одержання Призу;
 • 9.5.3. Інші обставини, які не залежать від Організатора.
 • 9.6. Під час проведення Конкурсу чи після його закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Конкурсу, визначення Учасника, що має право на отримання Призу, чи будь-яких інших подібних питань щодо Конкурсу.

9.7. Організатор має право вносити зміни до цих Умов шляхом розміщення нової редакції Умов на веб-сайті www.unicef.org.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *