План заходів протидії булінгу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Ужгородської гімназії №14

____________Оксана ЛЕГЕЗА

ПЛАН ЗАХОДІВ

в Ужгородській гімназії №14

   «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ»

на 2023-2024 н. р.

Νп/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Довести до відома всіх членів педагогічного колективу лист МОН України від 22.07.2018 № 658«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”

Січень

Заступник директора з НВР

2

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

Протягом року

Директор гімназії

3

Проведення рейду «Учитель і родина».З’ясування умов проживання та виховання дітей в родинах з метою виявлення неблагонадійних сімей та недопущення фізичного, психічного, сексуального і економічного насильства над дітьми.

Квітень

Соціальний педагог Класні керівники

4

В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам

Постійно

Директор гімназії

5

Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН про права дитини

Квітень

Вчитель правознавства

6

Забезпечити систематичне оновлення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення

Постійно

Соціальний педагог

7

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

Постійно

Педагогічний колектив

8

Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх

Протягом року

Практичний психолог

9

Проводити лекційно-просвітницькі заходи в навчальному закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї.

Постійно

Заступник директора з НВР Вчитель правознавства

10

Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог Класні керівники

11

При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї юридичні, психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги

Постійно

Соціальний педагог Практичний психолог

12

Із метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем щодо подолання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів гендерної дискримінації проводити культурно-мистецькі акції до Дня сім’ї, родинних свят, вшанування сімейних трудових династій

Постійно

Заступник директора з НВР  Педагог-організатор Класні керівники

13

Розробляти та розповсюджувати інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми

Постійно

Соціальний педагог Практичний психолог

14

Проводити індивідуальну роботу в класах навчального закладу з особами «групи ризику» з питань попередження насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог Практичний психолог

15

Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

Постійно

Соціальний педагог.

 Класні керівники

17

Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему: – «Що робити, коли тебе ображають дорослі»; – «Насильство в сім’ї та як його уникнути»

Постійно

Соціальний педагог. Практичний психолог.

 Класні керівники

18

Загальношкільні батьківські збори на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні»

Вересень

Класні керівники. Практичний психолог

19

Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання

Постійно

Заступник директора з НВР. Соціальний педагог