Правила прийому до закладу

Наказ правила прийому

Наказ зарахування у 1 клас на 2024-2025нр

Правила прийому до НЗ

Вступ до 1 класу

Прийом дітей до закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 року № 367. https://zakon.rada.gov.ua/go/z0564-18
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)
1) Паспорт одного з батьків
2) Свідоцтво про народження дитини
3) Заява батьків
4) Медична довідка за формою № 086-1/о
(Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини)

Правила прийому учнів до 2-9 класів

Для вступу до 2-9 класів необхідно:
1. Заява одного з батьків дитини про зарахування, подається особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).
2. Особова справа учня.
Прийом дітей до закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 року № 367. https://zakon.rada.gov.ua/go/z0564-18
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)