Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування Ужгородської гімназії №14 сприяє розширенню діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчому пошуку, ініціативи.

Становлення організації проходить на демократичній основі.

Діяльність учнівського самоврядування:

  1. Склад та структура;
  2. Мета;
  3. Завдання;
  4. Положення;
  5. Нормативно-правова база.

 

Склад та структура 2022-2023

Президент шкільної країни      ЛАЦКО КОРНЕЛІЯ

віце-президент           Бучко Еріка

Гажі Альберт        –   староста 9 кл.

Буко Діана            –   староста 8 кл.

Рац Василь            –   староста 7 кл.

Гажі Віола              –  староста 6 кл.

Худайберганова Мирослава – староста 5 кл.

Буко Марія            –     староста 4 кл.

Буко Максим          –     староста 3 кл.

Віраг Юрій              –    староста 2 кл.

Мета

Створення діючої системи учнівського самоврядування, при якій можливе забезпечення сприятливих умов для розвитку у дітей та підлітків активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи самовираження особистості дитини.

Завдання

  • Виховання в учнів відповідального ставлення до навчання та самовдосконалення.
  • Вироблення вмінь і навичок організаційної роботи та взаємодопомоги.
  • Формування навичок самоаналізу, самоорганізації.
  • Формування особистості з усвідомленою громадянською позицією.

Положення

Членами організації самоврядування Ужгородської гімназії №14 є учні 1-9 класів, а також учителі, які працюють з учнівськими колективами. Участь є добровільною.

Організація життєдіяльності класного колективу здійснюється органами самоврядування класу. Колективний орган самоврядування в класі – класні збори. Структуру, порядок і зміст роботи своїх органів самоврядування класний колектив визначає самостійно.

Вищим органом є педагогічна рада школи. Законодавчим органом учнівського самоврядування є парламент, а виконавчим рада командирів.

Вибори до парламенту та президента школи відбуваються згідно до Положення про вибори Президента та членів шкільного парламенту.

Члени учнівського самоврядування здійснюють аналіз стану справ у відповідній сфері діяльності учнівського колективу та звітують у парламенті.

Зібрана інформація є основою для підведення підсумків змагань на звання «Кращий клас школи».

Директор школи визначає педагогів які працюють з міністерством органу учнівського самоврядування. Надають рекомендації щодо поліпшення роботи.

 

Нормативно-правова база